+mapa sajta

+ Nastavna djelatnost (PDF)
+ Literatura za studente
+ Ispitni rokovi
+ Teme i područja diplomskih i završnih radova
+ Znanstveni projekti
+ Znanstveni radovi i skupovi
+ Stručna djelatnost Zavoda za agroekologiju
+ Članstva i funkcije u znanstvenim i strukovnim organizacijama
+ Linkovi

 

+Curriculum Vitae (PDF/ Hrvatski / English)

prof. dr. sc. Zdenko Lončarić
izvanredni profesor
prodekan za znanost

Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Zavod za agroekologiju
Katedra za fiziologiju i ishranu bilja

Trg Sv. Trojstva 3
HR-31000 Osijek
Hrvatska

 

 
 
MAPA SAJTA

+
Nastavna djelatnost (PDF)

   Stručni studij Bilinogojstvo - smjer Ratarstvo (Vinkovci)
       Ishrana bilja i fertilizacija
   Stručni studij Bilinogojstvo - smjer Hortikultura (Slavonski Brod i Vinkovci)
       Ishrana bilja u hortikulturi
   Sveučilišni diplomski studij Bilinogojstvo - smjer Ishrana bilja i tloznanstvo
       Produktivnost tla i tvorba prinosa
       Organska gnojiva
       Modeliranje biljne proizvodnje
   Sveučilišni diplomski studij Ekološka poljoprivreda
       Fertilizacija u ekološkoj poljoprivredi
   Sveučilišni diplomski studiji - Zajednička lista izbornih modula
       Izrada gnojidbenih preprouka u hortikulturi
       Analize tla i gnojiva
       Kompjutorski sustavi odlučivanja
   Poslijediplomski doktorski studij Tlo i biljka
       Modeliranje agroekosustava
       Fertilizacija u ekološkoj proizvodnji
   Poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Zaštita prirode i okoliša
       Ekološki značaj kompostiranja

+ Literatura za studente
 
       Udžbenici i knjige
       Skripte
       Programi

+ Ispitni rokovi

       Stručni studij Vinkovci
       Stručni studij Slavonski Brod
       Sveučilišni studij u Osijeku

+ Teme i područja diplomskih i završnih radova

       Obranjene teme
       Izabrane teme
       Slobodne teme i područja

+ Znanstveni projekti

   Projekti Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
       Agroekološki model interpretacije analize tla i biljke (glavni istraživač)
       Interpretacijska baza tala istočne Hrvatske (istraživač suradnik)
   Projekti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske
       Analize tla i pokusi u funkciji preporuka za gnojidbu (istraživač suradnik)
       Ekspertni sustav za racionalizaciju gnojidbe (istraživač suradnik)
       Optimizacija gnojidbe na obiteljskim gospodarstvima (istraživač suradnik)

+ Znanstveni radovi i skupovi

+ Stručna djelatnost Zavoda za agroekologiju

       Popis i cjenik usluga
       Kalkulatori za preporuke gnojidbe

+ Članstva i funkcije u znanstvenim i strukovnim organizacijama

+ Linkovi